Advarselsmeddelelse
Begivenheden har allerede fundet sted.

Højmesse Simeons Kirke

MAJ
17

Højmesse Simeons Kirke


Fredag d. 17. maj 2019, Kl. 10:00 til kl. 11:00
Sjællandsgade 12B, 2200 København N
Paul Heden Friis

747, 413, 289, 28, 474, 588

Klokkeringning/bedeslag - præludium

Indgangsbøn

Salme: 747 Lysets engel …

Hilsen - kollekt (Lissner 84) – læsning (Sl. 67) DS 1147

Salme: 413 Vi kommer, Herre… Mel.: Et trofast hjerte, Herre min

Læsning (Hebr. 8,10-12)

Trosbekendelsen synges

Salme: 289 Nu bede vi …

Dette hellige … Matthæus (3,1-10) + korsvar, prædiken + Kirkebøn + meddelelser + Apostolsk velsignelse

Salme: 28 De dybeste lag …

Nadver (stilhed under nadveruddeling)

Efter bortsendelsesord

Salme 474 Jesus, Krist...

Kollekt + Velsignelse

Salme: 588 Herre, gør mit liv...

Udgangsbøn

Postludium