Sankt Johannes Kirke er vejkirke

Sankt Johannes Kirke er vejkirke


# Nyheder
Udgivet fredag d. 26. juni 2020, kl. 20:51

Det betyder, at kirken er åben for besøgende, når der ikke er kirkelige handlinger. I år er der 420 vejkirker i hele landet, hvilket blot betyder, at kirken er åben for besøg i dagtimerne så du kan traske rundt og se på kalkmalerier, døbefont, hvælvinger og prædikestol. 

Kirkefondet har trykt en brochure hvor du kan se kirkernes beliggenhed. Der er kørselsvejledning og oplysninger om bl.a. kirkernes åbningstider, seværdigheder, faciliteter, koncerter og arrangementer, kontaktpersoner og hjemmesideadresser. 

I 2015 introducerede man cykelvenlige vejkirker, her vil være et sted, hvor man må stille sin cykel, få fyldt sin vandflaske, og der vil være en cykelpumpe til rådighed. Der er lige nu knap 200 kirker, der er cykelvenlige! Som noget nyt i år er der også kommet cykelvenlige vejkirker, der har et elstik, så man kan få opladet sin elcykel. Disse kirker har fået et specielt symbol, og der er ca. 25 af disse kirker rundt om landet.

I 2016 blev Den Danske Klosterrute indtegnet på kortene, og de kirker, der ligger på ruten har fået et symbol. Læs mere om Den Danske Klosterrute på www.klosterruten.dk.

I 2017 blev Hærvejen også tegnet ind, og kirkerne på den er markeret med et symbol. Find ruter og læs mere på www.haervej.dk.  Den Danske Pilgrimsrute er nu også tegnet ind på kortene i begge brochurer, og kirkerne langs den har fået et symbol med en muslingeskal. Læs mere om ruten på www.santiagopilgrimme.dk  

Der er også et symbol ved de kirker, der er med i Nationalmuseets lydguide "Øret til væggen" om kalkmalerier, der kan downloades til din smartphone via App Store eller Android Marked. Læs mere på http://kalkmaleriinfo.natmus.dk.

I nogle af kirkerne vil der være personale eller frivillige, som er til rådighed med oplysninger om kirken og måske byder på en kop kaffe e.lign. I kirkerne vil der være fremlagt oplysninger om kirken og sognet, og de fleste steder vil der være en bibel eller salmebog til rådighed til personlig fordybelse og andagt.

Velkommen!